Confiterad röding

Just precis som det ser ut, just precis så  gott är det med en confiterad röding.  Confitering är en gammal kopnserverings-och tillagningsmetod.  Först saltar man och kokar sedan långsamt in fett. 

Confiterad röding
Confiterad röding