PS Matsal Entré

Efter ett par dagar med riktigt kallt väder så lever vårt olivträd fortfarande och visar inga tendenser på att ge upp. Härligt med sådan kraft. Närmare jul får trädet komma in i vårt växthus för vintervila och lilla granen får ta för sig i juletid.

Olivträd