Elle Decoration

Elle Decoration var tillsammans med Kvänum Kök värdar för en härlig kväll på Kvänums utställningskök dit 150 inbjudna gäster tagit sig.

img_3022