Studion är klar!

Nu väntar vi på gästerna, välkomna in!

PS Matsal och studion färdigdukat för matlagningskurs