Get in touch! 08 – 545 540 10 ps@psmatsal.com  

Filminspelning på PS!

PS Matsal välkomnar filminspelning i studion idag och visst ska det filmas mat i stora lass! Allt ser gott ut!

 

PS Matsal välkomnar filminspelning i studion idag och visst ska det filmas mat!